Hvordan fungerer NorBid.no

 1. Logg inn med Vipps

Du logger enkelt inn på NorBid.no med din vippsbruker, navn og adresse legges inn automatisk på din konto.

 1. Din konto
  Under “Min Konto” finner du dine kontoopplysninger, dine kjøp og dine bud, samt auksjonsvarsler.
 2. Auksjoner
  Ser du en vare som du er interessert i, klikk på bildet/linken for å få mer informasjon. Du befinner deg nå i detaljert visning av objektet, og kan lese mer om objektet, se flere bilder, og legge inn bud.
  Du vil se auksjonens gjenværende tid, objektets minstepris, kjøp-nå pris, bud økning og minste gjeldende bud. Ønsker du å legge inn et bud, logg inn med vipps, og klikk “Gi bud”.
 3. Overbydd
  Hvis noen gir et høyere bud enn ditt, blir du informert om dette via e-post eller appvarsling. Du kan da legge inn et nytt bud om du ønsker.
 4. Auksjonsovervåkning
  Klikk på “Dine bud” når du er logget inn på “Min konto.” Her vises hvilke auksjoner du er bud leder i, om du er overbudt, og om du er bud vinner.
 5. Du har vunnet
  Leder ditt bud ved auksjonsslutt, og minstepris er oppnådd, har du vunnet budrunden. Du vil få e-post fra oss som bekrefter dette med en betalingslink.
  Betaling må utføres innen 4 timer, om betaling ikke er gjennomført vil du få en betalingspåminnelse.
  Om betaling fortsatt uteblir etter nye 12 timer vil din konto automatisk bli låst fra å kunne delta på flere auksjoner.
  For å få gjenåpnet konto må vunnede auksjoner betales.
 6. Auksjonens gang
  Under og etter auksjonen vil du via e-post bli informert om noen legger inn et høyere bud enn deg, eller om du vant budrunden. Hvis du reagerer på at noen umiddelbart byr over deg, skyldes dette funksjonen “AutoBud”. Noen kan ha lagt inn et AutoBud som medfører at ditt bud har blitt overbudt. NB: Et bud er bindende og kan ikke forandres. Inne på den detaljerte visningen av en vare finner du full bud historikk.
 7. Grunnleggende retningslinjer
  Alle auksjoner har en minstepris. Alle bud som gis etter auksjonsstart må være høyere enn gitt minstepris. Alle auksjoner har en startdato og en sluttdato. Budgivning tillates kun i dette tidsrommet. I alle auksjoner rangeres budene etter størrelse på bud. Beløpet og tidspunkt for gitt bud.
  Budrunder kan ha en “fem-minuttersregel” der budrunden automatisk forlenges helt til siste bud har stått i angitt forlengelsestid.
  Alle auksjoner har en definert bud økning (bud inkrement). Størrelsen på avgitt bud må alltid være minimum bud inkrementet og større enn budet man byr over. Alle bud er juridisk bindende og ikke oppgjorte kjøp blir purret å sendt til inkasso!
 8. Garanti og angrerett
  Salgsobjekt kan være fra bedrifter, oppdragsgiver, konkurs- og dødsbo, pantehavere, vareparti ol.
  Hvis ikke annet blir oppgitt selges salgsobjektet som den er “as is”.
  Gjenstandene selges uten noen form for garanti, angrerett eller reklamasjonsrett jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 8-20, og kjøpslovens § 19.
  Alle bud er ink. mva.
  Frakt og ev. andre offentlige avgifter (som f.eks. omregistreringsavgift). kommer utenom.
  Tilslagssummen forfaller til betaling umiddelbart etter auksjonsslutt og betales via vipps såfremt annet ikke er opplyst.
  Det tas forbehold om feil i annonsen.
  Frakt med posten eller avhenting på oppgitt adresse avtales i etterkant.
  Selger står fritt til å akseptere høyeste bud før budfrist er utløpt.
  Avtaler som fraviker fra disse vilkårene skal skriftlig bekreftes på salgsobjektet.
 9. Autobud
  Du kan også legge inn et Autobud. Autobud funksjonaliteten registrerer det høyeste beløpet du ønsker å gi for objektet. Autobud vil fungere som en budagent for deg. Ved bruk av autobud vil systemet automatisk plassere bud for deg med minste budøkning frem til ditt autobud er nådd. Dersom ditt autobud ikke kan overgå høyeste bud pluss minste budøkning vil det IKKE bli lagt bud for deg. Dersom en annen bruker legger inn et bud større enn ditt autobud minus minste budøkning så vil ditt autobud IKKE overby dette. Du kan endre ditt autobud ved å legge inn nytt ønsket beløp i feltet for autobud. Autobud må minimum settes til høyeste bud pluss minste tillatte budøkning. Et autobud kan ikke slettes.
  Dersom du ønsker å endre ditt autobud/legge til et autobud i en auksjon hvor du er budleder, må du endre budets størrelse i feltet “Ditt bud” til ditt opprinnelige bud. Om ikke, vil du overby ditt eget lederbud med gjeldende budøkning for valgt produkt.
 10. Kjøp nå” funksjon
  Vår kjøp nå-funksjon fungerer sånn at du kan kjøpe objektet til en fast pris med en gang ved å benytte deg av kjøp nå-knappen.

11. Fast fraktpris – samlet frakt
Så lenge betalingsfrist etter vunnet auksjon overholdes, kan du holde ordren åpen og legge til nye artikler i inntil 15 dager.  (se punkt 6.)
Vi har en fast fraktpris på 99.- som du betaler når du har vunnet din første auksjon, og når du ønsker at vi skal sende varen(e) som du har vunnet, trykker du på send mine varer. Om du vinner flere auksjoner etter at du har trykket på send mine varer starter en ny 15 dagers periode og ny frakt tilkommer.
Om du ikke har trykket på send mine varer innen 15 dager, sendes dine varer automatisk og ny frakt tilkommer ved neste vunnede auksjon.
Vi sender med posten/bring.

11. Driftssikkerhet budgivning
Som budgiver hos NorBid.no skal du alltid føle deg sikker på at budgivningen går riktig for seg. Men det kan dessverre skje at din internett-tilkobling eller datamaskin/nettbrett/mobiltelefon mister kontakt med vår server, da kan du gå glipp av oppdatering om nye bud. Du vil motta en e-post at du er overbydd dersom du er budleder. Vi vil derfor anbefale å oppdatere nettsiden med jevne mellomrom ved å oppdatere siden i nettleseren.

Vi jobber bevisst med å holde NorBid.no driftssikker og pålitelig til en hver tid. Men dessverre kan tekniske problemer forekomme, dette kan hindre at auksjoner blir gjennomført som forventet. Skulle dette mot formodning skje, forbeholder vi oss retten til å annullere en avsluttet auksjon selv om budvinner har fått melding om at vedkommende har høyeste bud etter auksjonen er avsluttet, uten at dette medfører ansvar for NorBid.no.

Opplever du problemer med auksjonsløsningen, kontakt oss via kontaktskjema.